Comité

Het Comité Herdenking en Bevrijding Weert. Het Comité is gestoeld op burgerinitiatieven en staat onder auspiciën van de gemeente Weert. Het betreft een gemeentelijk Comité dat in september 2006 is ontstaan en per 1 maart 2012 door het College van Burgemeester en Wethouders werd geformaliseerd als een gemeentelijk Comité. Het Comité is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten in het kader van de herdenking en bevrijding op 4 en 5 mei (nationale herdenking en bevrijding) en de herdenking en bevrijding op 22 september (herdenking en bevrijding van Weert). De leden van het Comité zijn een evenwichtige afspiegeling van de bevolking van Weert en staan open voor de inbreng van alle andere te onderscheiden burgerinitiatieven op het terrein van herdenkingen.

De leden  Comite Bevrijding en Herdenkingen Weert:
Lex Spee (voorzitter) Fred Timmermans; Ludo Bronzwaer; Bas Pluijmen; Leo Schreuders; Wesley Haex; Peter v,d, Berg: Henk Vogels; Peter William Schreuders; Brigitte de Jong – U mist: Annelies Kreber.

webdesign: Artis