Limburgse Jagers

Het 'Monument voor het Regiment Limburgse Jagers' is opgericht ter nagedachtenis  van  alle Nederlandse militairen van dit regiment die door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Nadat het monument in 2003 in de Koninklijke Militaire School (KMS) in  Weert werd geplaatst, werd het, na de sluiting van de KMS in 2017, herplaatst in de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazernekazerne te Oirschot.

Op de middelste gedenksteen is de wapenspreuk van het korps aangebracht:

'REGI LIMBURGIAE JUVENTUS.'
Dit betekent: 'De weerbare jeugd van Limburg voor de Koning'

De tekst op de liggende plaquette luidt:

'VOOR ALLE LIMBURGSE JAGERS
DIE IN EN DOOR DE DIENST
ZIJN OMGEKOMEN.'

De diverse bronzen gedenkplaten bevatten de namen van veertien gesneuvelden van het 425ste bataljon, de namen van 24 gesneuvelden van het voormalige Indië-bataljon 3-II R .I., de  namen van 38 gesneuvelden van het voormalige Indië-bataljon 4-2 R.I.  en de namen van 9 omgekomen militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties tijdens de Korea-Oorlog.

Op de bronzen plaquette uit 2007 zijn de namen van vijf soldaten aangebracht die zijn gesneuveld tijdens de vredesmissies in Irak en Afghanistan. Op de bronzen plaquette uit 2010 zijn de namen van drie soldaten aangebracht die zijn gesneuveld tijdens de vredesmissie in Afghanistan.

webdesign: Artis